Gezondheid

Gezonde voeding en eerlijke landbouw zijn onlosmakelijk met mekaar verbonden. In diverse scholen in
Zandhoven wordt nu al aandacht besteed aan gezonde voeding en het drinken van water. De gemeente
kan een motiverende rol spelen inzake gezondheidseducatie.
Een kwaliteitsvolle nachtrust ligt mee aan de basis van een goede gezondheid. Straatverlichting en
lichtreclame zijn minder storend voor mens en dier wanneer ze niet of minder intensief branden tijdens
de nachtelijke uren.
Als lokale overheid stimuleren we zoveel mogelijk inwoners om gebruik te maken van de mogelijkheden
om bepaalde ziektes in een vroeg stadium op te sporen. Vlaanderen organiseert en financiert
onderzoeken om o.a. borst- en darmkanker sneller op te sporen en zo erger te voorkomen. We
besteden hierbij extra aandacht aan kansarme bewoners omdat zijn spontaan minder gebruik maken
van deze gratis onderzoeken.