Inspraak en participatie

Burgers willen zich betrokken voelen, willen meer inspraak, maar willen ook zelf dingen doen. Het lokale niveau is het niveau bij uitstek om burgerparticipatie toe te laten en te ondersteunen. Versterken van de lokale democratie is een én-én verhaal: het gaat zowel om het verbeteren van de klassieke politieke organen als om het sterker betrekken van burgers. Hierbij is het belangrijk dat iedereen (en niet enkele “uitgekozenen” of gelijkgezinden) betrokken kan worden bij alle fasen van het beleid.

Mensen samen iets laten doen is één van de krachtigste vormen van participatie. Dan wordt er beroep gedaan op de expertise van inwoners. Burgers versterken de gemeente.

In Zandhoven wil Groen de adviesraden opnieuw uitdenken. Adviesraden verdienen het om onafhankelijk te zijn. Een bestuur dat adviesraden ernstig neemt, stelt tijdig de juiste informatie ter beschikking, vraagt actief om advies, maakt ruimte voor suggesties die vanuit de raden zelf komen en geeft een gemotiveerd antwoord op alle adviezen. Groen laat ook toe dat de inspraak de klassieke indeling in beleidsdomeinen overschrijdt. Een milieuraad kan zich bijvoorbeeld ook uitspreken over woonkwaliteit, seniorenvragen of mobiliteit.

Groen is voorstander van een terugkoppeling vanuit de gemeenteraad naar de adviesraden. Indien nodig kunnen vertegenwoordigers van adviesraden uitgenodigd worden op gemeenteraden om de problematiek te verduidelijken. Op die manier kan gemeentelijke besluitvorming gebaseerd worden op een stevige inhoudelijke basis bij specifieke (complexe) materies.

Groen staat voor een transparante gemeentelijke besluitvorming!