Jeugd

Investeren in de toekomst is kansen geven aan al onze kinderen en jongeren
Groen Zandhoven wil jeugdraden opnieuw versterken door op z’n minst middelen voor lokaal
jeugdbeleid te voorzien.
Co-creatie met de jongsten van onze samenleving
Jongeren zijn de toekomst en worden idealiter betrokken bij beslissingen en kunnen het beleid
beïnvloeden. Er wordt rekening gehouden met initiatieven van de jongeren zelf.
Zandhoven, een kindvriendelijke gemeente
Wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen. Kindvriendelijkheid is een barometer voor goed lokaal
beleid. Wij willen van Zandhoven een kindvriendelijke gemeente maken door kinderen volwaardig te
laten deelnemen aan de samenleving. Bij alle beslissingen van de gemeente zullen de belangen van
kinderen zwaar doorwegen. We willen maximaal rekening houden met de voorstellen van de
kindergemeenteraad.
Kinderen hebben ruimte nodig. Ze hebben recht op ontspanning en spel in hun buurt. Daarom worden
in straten en op pleinen zoveel mogelijk speelelementen voorzien. De gemeente biedt een duidelijk
overzicht van publieke speelruimte en de veilige wegen er naartoe.
Openbare gebouwen worden kindvriendelijk ingericht met luiertafel, borstvoedingsvriendelijke
plaatsen en speelhoeken. Bij evenementen die het lokaal bestuur organiseert, wordt kinderopvang
voorzien.
Jeugdwerk ondersteunen
Groen wil voldoende basissubsidie voorzien voor jeugdwerk. We bieden individuele of groepen
jongeren de kans om innovatief aan de slag te gaan met nieuwe vormen van jeugdwerk. Deze
initiatieven worden financieel en materieel gesteund.