Landbouw en voeding

Lokale besturen met klimaatambitie werken een integraal voedsel- en landbouwbeleid uit. Het is
belangrijk dat inwoners geprikkeld worden om duurzame voedingskeuzes te maken en dat landbouwers
een eerlijke vergoeding en dus een beter toekomstperspectief krijgen.
Landbouwers spelen een belangrijke rol in het behoud en de versterking van de biodiversiteit, het
beheer van landschappen, de zorg voor een goede water- en bodemkwaliteit en de strijd tegen
klimaatverandering (onder andere stockage van CO2 in de bodem, hoeveelheid energie-input en
nutriënteninput). Met beheersovereenkomsten kunnen landbouwers ook door de gemeente
ondersteund worden om gunstige maatregelen voor de natuur en het milieu te nemen en o.a. erosie
tegen te gaan.
Ook het stimuleren van CSA boerderijen (Community Supported Agriculture), “samentuinen”,
kleinschalige en/of bioboeren met lokale afzetmarkt zijn een goede zaak voor onze gemeente.
Op deze manier ontmoeten mensen mekaar wat leidt tot een hechtere lokale gemeenschap. Het
creëren van sociale tewerkstelling, het lokaal aanbieden van korte keten producten en meer diversiteit
op de landbouwgronden zijn belangrijke pluspunten van dit beleid.
In woonzorgcentra en kantines van de gemeente wordt overgestapt op duurzame catering van lokale
productie.
Zandhoven wordt een “Donderdag Veggiedag”-gemeente en promoot het minder vlees eten o.a. door
veggie-kooktips in het gemeentelijk informatieblad te zetten, vegetarische hapjes aan te bieden op
gemeentelijke evenementen.
Jaarlijks gaat er in Vlaanderen ongeveer 2 miljoen ton voedsel verloren. Groen biedt concrete tips aan
over hoe voedselverspilling tegen te gaan. Zandhovense restaurants kunnen “restorestjes” gebruiken,
dat zijn dozen waarin overschotjes mee naar huis genomen kunnen worden.