Mobiliteit

 • Nabijheid zorgt voor bereikbaarheid
  Als wonen en werken, winkelen, onderwijs en recreatie in elkaars buurt gebeuren, als belangrijke voorzieningen zich op plaatsen bevinden die goed bereikbaar zijn met duurzame modi (te voet, met de fiets of het openbaar vervoer), dan hebben we vanzelf veel minder autoverplaatsingen nodig. Een goed mobiliteitsbeleid gaat hand in hand met een goed ruimtelijk beleid.
 • STOP
  Het STOP-principe (eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer en dan pas de privéwagen) staat vandaag in zowat alle beleidsnota’s. Het consequent doorvoeren ervan is moeilijk. De meest kwetsbare weggebruikers, kinderen en senioren, zijn het uitgangspunt. Wat op maat is voor kinderen, senioren of jonge ouders met een kinderwagen, is meteen aangenamer en veiliger voor alle weggebruikers en buurtbewoners.
 • Om een stapje verder te gaan dan het “verkeersveilig” maken van kernen, worden de dorpscentra zone 30-gebieden. Op landelijke wegen die door veel fietsers gebruikt worden, wordt duidelijk gemaakt dat de fietser zijn plaats krijgt en de snelheid wordt beperkt tot 50 km/uur. Enkel wanneer verbindingswegen tussen dorpen voorzien zijn van veilige, afgescheiden fietspaden, geldt 70 km/uur als norm.
 • In het Masterplan werd de suggestie opgenomen om in het centrum van Zandhoven een knip te voorzien, zodat men niet meer met de auto dwars door het dorp kan rijden. Groen wil deze suggestie opnieuw onderzoeken, want de beperkte ingrepen die werden doorgevoerd om het doorgaand verkeer uit het centrum te weren, hebben weinig effect. De knip kan tijdelijk getest worden om de effecten op de mobiliteit waar te nemen.
 • Kwalitatieve voetpaden zijn voldoende breed en obstakelvrij. Dit betekent in praktijk dat opritten niet te hoog worden aangelegd zodat er geen aanpassing aan voetpaden dient te gebeuren om makkelijk op een oprit te rijden. Vaak worden voetpaden schuin hellend aangelegd, omdat de toegang van woningen een stuk hoger ligt dan de weg. Dergelijke schuine voetpaden zijn hinderlijk voor mensen die minder goed te been zijn, voor rolstoelgebruikers, voor ouders met kinderwagens, … . Dit willen we in de toekomst vermijden.
 • Nu steeds meer (snelle, elektrische) fietsen gebruikt worden, is het belangrijk om in de toekomst zo veel mogelijk ontdubbelde of bredere fietspaden aan te leggen.
 • Buslijn 427 (die over de E 313 gaat), betekent een grote verbetering voor het openbaar vervoer naar Antwerpen en Herentals. Omdat er vaak file is op de N14 tussen Zandhoven en Massenhoven, moet er op korte termijn bekeken worden om een vrije buslaan te voorzien met zoveel mogelijk hergebruik van het bestaande asfalt.
 • In de gemeente liggen er nog een aantal trage wegen die niet meer toegankelijk zijn. Groen neemt het initiatief om die terug open te stellen. Dit komt zowel wandelaars als fietsers ten goede, en vergroot tevens de toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeente. Bij nieuwe ontwikkelingen moeten deze trage wegen, waar mogelijk, mee opgenomen worden in de plannen.
 • Tot slot wil Groen dat de gemeente volop inzet op autodelen en hier parkeerplaatsen voor voorziet.