Ruimtelijke planning

Hoe we onze ruimte indelen hangt samen met o.a. mobiliteit, klimaatbeleid, natuur, milieu en economie. Het is met andere woorden een belangrijke materie die beleidsmatig veel aandacht verdient. Vaak hebben beslissingen inzake ruimtelijke planning een langdurige en grote impact. We willen bewust en verstandig omgaan met de erfenis van relatief kleine woonkernen en verspreide bebouwing in Zandhoven. Door een langetermijnvisie uit te werken zal de gemeente wildgroei van verspreide bebouwing en appartementen voorkomen en ruimtelijke kwaliteit garanderen.

Open ruimte beschermen, bebouwde ruimte optimaliseren
Zandhoven heeft vandaag veel open ruimte. Deze biedt veel mogelijkheden. We willen de onbebouwde gebieden zo veel mogelijk beschermen en laten benutten voor waterberging, voedselproductie, recreatie, …

Het bebouwen of verharden van deze ruimte dient vermeden te worden. Dit betekent dat de bebouwde gebieden verdicht zullen worden om nieuwe woongelegenheid te creëren. Op bepaalde plaatsen kunnen bijvoorbeeld bouwvoorschriften aangepast worden om kangoeroewonen, cohousing of meergezinswoningen mogelijk te maken. D.m.v. een “RUP” (ruimtelijk uitvoeringsplan) kan het
proces van verdichting gecontroleerd gerealiseerd worden.

De verdichting in (de nabijheid van) de dorpskern kan gepaard gaan met het creëren van bijkomende ouderenzorg of -woningen. Prognoses geven aan dat de bevolkingsgroep 65+ in onze gemeente tegen 2027 met ongeveer 1000 inwoners zal toenemen. (bron: provincies.incijfers.be, referentiejaar 2017).


Echte én inclusieve participatie
Groen is voorstander van echte en inclusieve participatie. Dit betekent dat er voor projecten niet enkel infovergaderingen worden belegd, maar dat bewoners vooraf bij de besluitvorming worden betrokken. Uiteraard worden alle sociale groepen en leeftijdsklassen (en niet enkel verenigingen of een paar belanghebbenden) hierbij vertegenwoordigd.