Bezwaar tegen verkavelingsproject tussen de Fonteinstraat en de Fatimalaan in Pulle

26 Januari 2021

Bezwaar tegen verkavelingsproject tussen de Fonteinstraat en de Fatimalaan in Pulle

Het gaat om een nieuwe verkaveling in woonuitbreidingsgebied.

Het plan voor de huidige vergunningsaanvraag, aansluitend op de Fatimalaan (links) en de Fonteinstraat (onder) © Ipon

 

Het openbaar onderzoek voor de bouwaanvraag van IPON werd zopas afgesloten. Het gaat om de derde aanvraag voor het project. Vorige twee keren werd het project niet vergund.

Het gaat om een nieuwe verkaveling in woonuitbreidingsgebied. Een bestemming op het gewestplan waarvoor op verschillende niveaus gepleit wordt om deze te vrijwaren van bebouwing, zeker nabij een landelijke dorpskern als Pulle.

Door de buren werden een zeventigtal bezwaarschriften binnengebracht. Ook Groen Zandhoven diende bezwaarschriften in. Onze argumenten worden hieronder kort opgesomd. Onderaan dit artikel kan je onze uitgebreide bezwaarschriften downloaden.

  1. De ontwikkeling is niet in overeenstemming met het provinciale ruimtelijke structuurplan
  2. Er wordt tot op heden geen planningsinitiatief voorzien om een compensatie te voorzien door de bescherming van open ruimte. De opties die worden aangehaald in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zijn - of worden - de dag van vandaag al bebouwd.
  3. Twijfels over de verkeersleefbaarheid en -veiligheid.
  4. Er wordt geen rekening gehouden met het bestaande groen. Het plan gaat uit van een ongeschreven blad. De groenstructuur kan verbonden worden met de scouts.
  5. Het project is mogelijk niet conform de voorwaarden groepswoningbouw.
  6. De locatie van dit project op deze locatie voldoet niet aan de voorwaarden van een 'goede ruimtelijke ordening' die noodzakelijk is om het project te vergunnen.
  7. Er is geen sprake van een kwaliteitsvol participatietraject.
  8. Het project betreft een inname van de open ruimte en zorgt voor veel verharding in het reeds verdroogde Pulle.
  9. Het project dient de bouwcode die in opmaak is af te wachten.

Net als de buurtbewoners hopen wij dat onze bezwaarschriften een impact hebben en dat dit resulteert in een beter alternatief voor het gebied, met meer aandacht voor groen en open ruimte. 

 

Bezwaarschrift Ward Belmans (in naam van Groen)
Bezwaarschrift Jordi De Vlam (Gemeenteraadslid)