Bezwaarschrift nieuwe brug ruimtelijk structuurplan Grobbendonk

21 September 2018

Bezwaarschrift nieuwe brug ruimtelijk structuurplan Grobbendonk

Op de gemeenteraad van 20 september 2018 werd unaniem beslist om een bezwaarschrift in te dienen tegen de passages in het ruimtelijk structuurplan van Grobbendonk over een nieuwe brug over het Albertkanaal. Deze brug zou het industrieterrein van Grobbendonk beter moeten ontsluiten zodat het vrachtverkeer meer richtingen uit kan.  Hierdoor zou het zwaar verkeer in onze gemeente toenemen, en dat is iets dat we best kunnen missen. De locatie van de gesuggereerde brug.   Omdat het bezwaarschrift door de gemeente nogal juridisch opgesteld, hebben we vanuit onze partij een aanvullen bezwaarschrift opgesteld dat we bij de gemeente Grobbendonk hebben ingediend. Je vindt het bezwaarschrift opgesteld door Ward Belmans hier.   Zandhoven, 18 september 2018. Aan de GECORO van de gemeente Grobbendonk. Betreft: Bezwaarschrift tegen de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van de gemeente Grobbendonk.Geachte Mevrouwen, geachte Heren, Naar aanleiding van de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan willen wij als GROEN-Zandhoven bezwaar indienen. In het bijzonder de optie om een ontsluitingsweg te voorzien voor de industriezone Beverdonk via een bijkomende brug over het Albertkanaal en een aansluitende verbindingsweg, die dan parallel met of op het tracé van de Lorkendreef zou lopen om verbinding te maken met de Dennenlaan in Pulle, is onaanvaardbaar. Vanuit de gemeenteraad van Zandhoven werd een bezwaar ingediend dat ook wij hebben onderschreven. Maar dit bezwaar is nogal juridisch. Wij wensen er ook een principieel bezwaar aan toe te voegen. De optie om een nieuwe drukke verbindingsweg aan te leggen door een groot bosgebied, op de rand van een woonpark, getuigt van een verouderde visie op ongebreidelde economische groei ten nadele van natuur en mensen. Al in 1972 werd het Rapport van de Club van Rome gepubliceerd: ‘Grenzen aan de Groei’. Nu, bijna vijftig jaar later, begint dit besef stilaan ruimer door te dringen. Op 17 september laatstleden publiceerden 238 Europese wetenschappers een open brief waarin zij stellen dat we niet nog méér economische groei nodig hebben, want dat dit leidt tot milieudegradatie en uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Op 18 september werd hierover een grote conferentie georganiseerd in het Europees Parlement. De inzichten dat een blijvende economische groei onmogelijk is, verspreiden zich langzaamaan, en dringen uiteindelijk door tot in het centrum van de politieke besluitvorming. Wil Grobbendonk mee trekker worden van de toekomst, of blijft het vasthouden aan achterhaalde visies die ons verder naar de dieperik leiden? Het aanleggen van de gevraagde nieuwe verbindingsweg kadert volledig in deze achterhaalde visie van steeds meer economische groei. En daarbij wordt weer een stuk bos opgeofferd, en ook het wooncomfort van de bewoners van het woonpark, van de Dennenlaan, en van de dorpskernen van Viersel en Pulle. Daarom vragen wij U om de passages betreffende de brug en verbindingsweg in de nummers 5.4.6.3, 6.2 en 6.3.9 uit uw Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan te schrappen. Als Groen-Zandhoven hopen wij dat ook Uw inzicht zal rijpen, ten bate van onze planeet en van de bewoners van Zandhoven. Hoogachtend, Groen Zandhoven