Nood aan inspraak bij heraanleg wegen

20 September 2018

Nood aan inspraak bij heraanleg wegen

Op 1 september kregen de bewoners van de Fruithoflaan in Zandhoven de melding dat hun straat op 5 september aangelegd zou worden. De inwoners werden hiervoor niet op voorhand geraadpleegd en het grootste deel van de inwoners gaat dan ook niet akkoord met deze beslissing.  De werken werden aangevat op 5 september en tot ongenoegen van de bewoners ligt er ondertussen een nieuwe laag asfalt. De klinkers - mooi passend in het straatbeeld - die er voordien lagen, waren op sommige plaatsen licht verzakt. Was een heraanleg van de klinkers te duur?   Het asfalt zou net als de tegels waterdoorlatend zijn. Is dit zo? Als test kapten we twee emmers water gelijktijdig uit op de nieuwe en de oude bestrating, waaruit bleek dat het water bij asfalt sneller afstroomt naar de riolering en dus hoogstwaarschijnlijk minder infiltreert.  Voor deze straat is het te laat. Volgen er nog straten in de wijk? Met Groen willen we ernaar streven om dit soort conflicten in de toekomst te vermijden, door op tijd in dialoog te gaan met de bevolking. Dit punt brachten we aan op de gemeenteraad van donderdag 20 september.