Ziet het gemeentebestuur van Zandhoven door de bomen het bos niet meer?

09 November 2018

Ziet het gemeentebestuur van Zandhoven door de bomen het bos niet meer?

De gemeente geeft zichzelf een vergunning om 30 bomen te vellen in haar eigen dorpspark. Reden voor deze kap: ze belemmeren het uitzicht op het bos… De dag na de verkiezingen, op maandag 15 oktober, nam het college de gevoelige beslissing om zichzelf een vergunning te verlenen voor het kappen van 30 grove dennen in het dorpspark van Massenhoven, naast Kerkstraat 45.  Er wordt geen enkele vorm van compensatie voorzien en er zijn geen goedgekeurde plannen voor de aanleg van een dorpsparkje. We citeren de reden die het gemeentebestuur opgaf voor deze actie: “De bomen worden geveld om het park terug open te maken en het zicht naar het achterliggende bos te versterken.”   Bovenop deze bijzonder absurde reden voor een kapvergunning, overtreedt het gemeentebestuur hiermee de voorschriften van haar eigen BPA (Bijzonder Plan van Aanleg). Daarin staat: “De ontbossing en het vellen van bomen kan slechts worden toegelaten voor zover zulks noodzakelijk is met het oog op de oprichting van de gebouwen en het nemen van toegang tot die gebouwen.” Afgelopen januari beloofde hetzelfde gemeentebestuur in haar eigen masterplan dat het bomenbestand nog beter beschermd zou worden. Dit kan je o.a. nalezen in een artikel in het Nieuwsblad van 24 januari 2018. Ons gemeentebestuur gaat bijgevolg bomen kappen tegen de eigen planvoorschriften in en dit zonder heraanplant of compensatie… Een Kafkaiaanse reden als “het zicht op andere bomen versterken” kan toch niet serieus genomen worden? Wij vinden dat deze beslissing niet alleen absurd is maar ook getuigt van een fundamenteel gebrek aan respect voor bestaand groen en de natuur. De locatie van de geplande bomenkap.   De beslissing van het schepencollege vind je hier: https://www.zandhoven.be/assets/files/vergunning-kerkstraat-dossier-201800146-sc15.10.pdf?fbclid=IwAR35edq37nC0N9YRPu9nrDF-I6101RcxXNMdhM6E1qTjx7ZDhkvjpW477KE